New English for You 4

kurz angličtiny určený pro výuku anglického jazyka v 7. ročníku ZŠ obsahuje:

Pupil's Book (učebnice)
Workbook (pracovní sešit)
Teacher's Notes (poznámky pro učitele)
Cassette Pack (soubor 2 audiokazet)
CD Pack
(soubor 2 CD)

příbuzné tituly:
New English for You 1
New English for You 2
New English for You 3
New English for You 4
English for You 3
English for You 4


Pupil's Book 4 (učebnice)

Popis:

  • 14 lekcí, 104 stran, A4, vazba V4 (měkká šitá vazba)
  • 7 stran úvodního seznámení s Velkou Británií, Spojenými státy, Irskem a Evropskou unií
  • moderní rozvržení stránky, přehlednost
  • barevné rozlišení jednotlivých strukturálních sekcí učebnice: Comprehension, Word spotlight, Grammar, Vocabulary, Reading, Speaking, Listening, Pronunciation, Song/Rhyme/Tongue twist a Culture spot
  • obrázky a fotografie doplňují zajímavé texty
  • přehledná gramatika
  • každá lekce obsahuje reálie anglosaských zemí
  • zajímavá témata článků zaujmou a poučí
  • důraz kladen na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností se zvláštním zřetelem na mluvený projev a praktické životní situace
  • anglicko-český slovník seřazený podle lekcí, seznam nepravidelných sloves


PASSPORT


formát A4 104 stran vazba V4 7. ročník ZŠ cena 129 Kč  

Workbook 4 (pracovní sešit)

Popis:
Pracovní sešit obsahuje 14 standardních lekcí a 5 opakovacích lekcí. Jednotlivá cvičení doplňují probíranou látku učebnice. Pracovní sešit je bohatě ilustrován černobílými obrázky a fotografiemi.formát A4 108 stran vazba V1 7. ročník ZŠ cena 83 Kč  

Teacher's Notes 4 (poznámky pro učitele)
Popis:
Poznámky pro učitele obsahují na 114 stranách řešení, rady a návody pro vyučující. Jsou sestaveny přehlednou formou. Snadná manipulace je zajištěna díky kroužkové vazbě.

formát A4 114 stran vazba kroužková 7. ročník ZŠ cena 298 Kč  

CD Pack 4 (soubor 2 CD)

Popis:
Komplet obsahuje 2 CD o celkové délce více než 120 minut. Nahrávka namluvená rodilými mluvčími. Obsahuje úvodní texty jednotlivých lekcí a vybraná cvičení z učebnice.

 


formát CD 120 minut 2 CD 7. ročník ZŠ cena 519 Kč  

   

 


           


(c) 2001-2005 Petr Kocián     Všechna práva vyhrazena.     Právní doložka