FAQ - často kladené otázky a odpověďi na ně

Na této stránce naleznete odpovědi na časté otázky týkající se titulů vydavatelství.

Stránka je průběžně doplňována dalšími odpověďmi na Vaše otázky, které nám přicházejí e-mailem, poštou nebo telefonicky.

Pokud máte otázku, která zde není zodpovězena, pošlete nám ji e-mailem a my Vám ihned odpovíme.

OTÁZKY K TITULŮM

Q. Co je to PASSPORT UČEBNICE?

A. PASSPORT UČEBNICE obsahuje podrobný popis učebnice s anotacemi, přehledem výchovných a vzdělávacích strategií, vzdělávacího obsahu (podrobné zpracování očekávaných výstupů podle jednotlivých lekcí, podrobný přehled učiva – gramatika, slovní zásoba a témata, komunikační strategie) a průřezových témat. Passporty naleznete zde.


Q. Jak je pokryta výuka angličtiny Vašimi tituly?

A. Výuka angličtiny na základní škole je plně pokryta od 3. ročníku do 9. ročníku našimi tituly (New) English for You. Graficky znázorněno vypadá pokrytí výuky angličtiny na základní škole takto:

  • New English for You 1 – 1. stupeň ZŠ
  • New English for You 2 – 1. stupeň ZŠ
  • New English for You 3 – 6. ročník ZŠ
  • New English for You 4 – 7. ročník ZŠ
  • English for You 3 – 8.-9. ročník ZŠ
  • English for You 4 – 9. ročník ZŠ


Q. Která učebnice je určena pro výuku v 8. ročníku? Která učebnice navazuje na učebnici New English for You 4?

A. Jedná se o titul English for You 3 /8.r./.

Q. Probíráme titul English for You 3 /8.r./ 2 školní roky, tedy v 8. a 9. ročníku a nestačíme probrat English for You 4 /9.r./. Je to možné?

A. Ano, je to možné. Záleží individuálně na každé škole. Stává se, že školy používají titul English for You 3 /8.r./ pro výuku v 8. a 9. ročníku. Tím je probrána celá gramatika, protože všechna gramatika podle osnov pro ZŠ byla představena v předcházejících dílech řady (New) English for You. Titul English for You 4 /9.r./ shrnuje a procvičuje probranou gramatiku za předchozí roky výuky a neprezentuje nové gramatické učivo.

Q. Komu je určena učebnice English for You 4? Jak s ní pracovat?

A. Učebnice English for You 4 je určena pro 9. ročník ZŠ. Je však koncipována jako čítanka (viz podtitul učebnice Čtení o USA). Učebnice se zabývá reáliemi USA a nabízí mnoho zajímavých témat. Viz odkaz English for You 4. Takže je na učiteli a především na jeho žácích, co se budou chtít dozvědět o Spojených státech amerických. V této učebnici již není prezentována nová gramatika, protože gramatika podle osnov pro ZŠ byla probrána v předcházejících dílech řady (New) English for You. Učebnice jen shrnuje a procvičuje probranou gramatiku. Je doplněna obsáhlým pracovním sešitem.


OBECNÉ OTÁZKY

Q. Kde mohu zakoupit Vaše tituly?

A. Můžete se obrátit přímo na naše vydavatelství. Navštivte stránku Objednávky, tam naleznete další informace.

Nebo se můžete obrátit na jednoho z našich distributorů, který je Vám nejblíže. Navštivte stránku Distribuce, tam se dozvíte víc.

Q. Je možné objednat tituly elektronicky?

A. Ano. Jestliže objednáte tituly elektronicky získáte slevu 7%. Platí pouze pro školská zařízení se sídlem a místem doručení na území České republiky. Současně je poštovné a balné hrazeno vydavatelstvím.

Q. Chtěl(a) bych Vás kontaktovat. Kde naleznu Vaši adresu, telefon, atd.?

A. Vše naleznete v odkazu Kontakt.