English for You 4

kurz angličtiny určený pro výuku anglického jazyka v 9. ročníku ZŠ obsahuje:

Pupil's Book (učebnice)
Workbook (pracovní sešit)
Teacher's Notes (poznámky pro učitele)
Cassette (audiokazeta)

příbuzné tituly:
New English for You 1
New English for You 2
New English for You 3
New English for You 4
English for You 3
English for You 4

Pupil's Book 4 (učebnice)
Popis:
celobarevná učebnice obsahuje 25 lekcí. Je koncipována jako čítanka. Učebnice se věnuje historii, současnosti a mnoha dalším reáliím Spojených států amerických. Žáci se dovědí o významných osobnostech a událostech amerického politického, kulturního a společenského života. Jednotlivé lekce shrnují probranou gramatiku. Z témat učebnice vybíráme: Indians - the native Americans, Civil War, Washington, D.C., Hi, from New York!, Mount Rushmore, Space exploration, What has the U.S. brought to the world?


PASSPORT


formát A4 116 stran lepená vazba V2 9. ročník ZŠ cena 140 Kč ISBN  80-902276-7-8

Workbook 4 (pracovní sešit)
Popis:
pracovní sešit obsahuje 25 lekcí. Jednotlivá cvičení doplňují probíranou látku učebnice. Pracovní sešit je bohatě ilustrován černobílými obrázky.

formát A4 108 stran vazba V1 9. ročník ZŠ cena 65 Kč ISBN  80-902276-9-4

Teacher's Notes 4 (poznámky pro učitele)
Popis:
poznámky pro učitele obsahují řešení, rady a návody pro vyučující. Jsou sestaveny přehlednou formou.

formát A4 132 stran kroužková vazba 9. ročník ZŠ cena 180 Kč ISBN  80-86381-00-5

Cassette 4 - 1. díl (audiokazeta)
Popis:
nahraná rodilými mluvčími ve Velké Británii obsahuje texty a vybraná cvičení z učebnice.

formát MC 70 mim. 9. ročník ZŠ cena 153 Kč ISBN 

Cassette 4 - 2. díl (audiokazeta)
Popis:
nahraná rodilými mluvčími ve Velké Británii obsahuje texty a vybraná cvičení z učebnice.

formát MC 70 mim. 9. ročník ZŠ cena 153 Kč ISBN 

Vydavatelství EDUCI      (c) 2001-2005 Petr Kocián     Všechna práva vyhrazena.     Právní doložka